Mẫu đơn xin lắp công tơ điện sinh hoạt cho gia đình

mẫu đơn xin lắp đồng hồ điện

mẫu đơn xin lắp đồng hồ điện

Mua điện gia đình sử dụng sinh hoạt

Khi đăng ký mua điện sử dụng cần những gì?

 1. Giấy đề nghị mua điện
 2. Một trong các giấy tờ có liên quan đến địa điểm mua điện (bản sao có chứng thực hoặc công chứng):
  - Hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú của đang hoạt động;
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc hợp đồng mua bán nhà;
  - Giấy quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở);
  - Bản hợp đồng thuê nhà.
 • Đối với các trường hợp không có một trong các giấy tờ gì liên quan đến địa điểm mua điện thì “Giấy đề nghị mua điện có xác nhận của UBND phường, xã tại nơi đề nghị” để tiến hàng thủ tục mua điện.
 • Với khách hàng thay mặt cho khu tập thể, cụm dân cư thì việc lập hồ sơ có thêm giấy ủy quyền hợp pháp của các hộ sử dụng điện chung trong khu tập thể, cụm dân cư. Các loại giấy tờ có chứng từ cụ thể để đem lại cho một sự đảm bảo từ ủy ban, phường xã…
 • Còn nếu có nhu cầu tách mới nguồn điện sử dụng với người cùng sử dụng (ký HĐMBĐ trực tiếp với Đơn vị Điện lực), hồ sơ có thêm:
  - Cần có sổ hộ khẩu của hộ tách mới (bản sao có chứng thực hoặc công chứng);
  - Đảm bảo đã xác nhận đã thanh toán hết nợ tiền điện của chủ HĐMBĐ đang dùng chung hoặc bản cam kết từ người dùng có nhu cầu tách mới sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung.

Mua điện phục vụ cho mục đích ngoài sinh hoạt

Thủ tục đăng ký mua điện kinh doanh

 1. Giấy đề nghị hoặc công văn đề nghị mua điện
 2. Bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện.
 3. Một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện (bản sao có chứng thực hoặc công chứng):
  - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
  - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  - Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
  - Hợp đồng thuê đất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 4. Một trong các giấy tờ liên quan đến khách hàng mua điện (bản sao có chứng thực hoặc công chứng):
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện”;
  • Giấy phép đầu tư;
  • Quyết định thành lập đơn vị.
 • Trường hợp không có một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện hoặc liên quan đến khách hàng thì có Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đăng ký mua điện.

– Đối với khách hàng mua để kinh doanh phải có mức tiêu thụ từ 40W trở lên, hồ sơ sẽ có thêm biểu đồ các phụ tải và đặc tính kỹ thuật của thiết bị sử dụng điện để tiêu thụ điện hoạt động.

– Đối với khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên có trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng mua bán điện có hiệu lực.

Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng do các bên mua, bán điện thỏa thuận, nhưng không vượt quá 15 ngày tiền điện. Được tính trên cơ sở sản lượng điện tiêu thụ trung bình tháng đăng ký trong hợp đồng mua bán điện và giá điện năng giờ bình thường được áp dụng.

Đối với các trường hợp nếu bên mua không đáp ứng đúng trong các hợp đồng sẽ cóa quyền không duy trì thực hiện đảm bảo việc cung cấp điện sử dụng cho người mua.

Mua điện sử dụng ngắn hạn

Đối với khách hàng mua điện không mang tính chất sử dụng lâu dài, bên bán điện sẽ ký hợp đồng mua bán điện ngắn hạn, thời hạn không quá 03 tháng. Nếu đến thời hạn, mà khách hàng không làm thủ tục gia hạn thì bên bán điện sẽ thanh lý và chấm dứt hợp đồng.

Việc đăng ký mua điện ngắn hạn người mua cần có giấy bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tiền đặt cọc bằng 1,5 tháng. Hoặc số ngày tiêu thụ điện, đồng thời người mua cần có 02 loại giấy tờ sau:

  - Giấy đề nghị mua điện hoặc Công văn đề nghị mua điện;
  - Một trong các giấy tờ (bản sao có chứng thực hoặc công chứng): Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập, trường hợp không có một trong giấy tờ này thì có Giấy xác nhận của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính quyền địa phương tại nơi đăng ký mua điện.

Các khoản chi phí do bên bán điện đầu tư trong hợp đồng giữa 2 bên:

 • TI (trừ trường hợp có thỏa thuận khác); công tơ; thiết bị bảo vệ sau công tơ (áp tô mát hoặc cầu chì…); hộp công tơ; phụ kiện để treo công tơ; dây dẫn điện đến công tơ (dây dẫn, xà, sứ, ghíp…);
 • Chi phí nhân công để lắp đặt từ lưới phân phối hạ áp đến công tơ và thiết bị bảo vệ sau công tơ;
 • Thuế và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước.

Những khoản chi phí do khách hàng mua điện thanh toán thông qua dịch vụ (nếu có), gồm:

 • Vật tư và nhân công lắp đặt đường dây sau công tơ (trừ áp tô mát hoặc cầu chì sau công tơ);
 • Các khoản thuế và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước được áp dụng.

Khách hàng mua điện -> Đăng ký các nghiệp vụ -> Khảo sát hiện trường để tiến hành-> Lập phương án cấp điện -> Thu phí các liên quan(nếu có) -> Phê duyệt -> Thiết kế sơ đồ -> Thi công, lắp đặt công tơ điện -> Ký hợp đồng mua bán điện được thỏa thuận bởi 2 bên.

Toàn bộ quy trình do bên bán điện chủ động thực hiện, khách hàng nộp đủ giấy tờ được quy định và tiền (nếu có) và phối hợp với bên bán điện trong quá trình thực hiện lắp đặt đường dây điện.

 1. Quy định
  a) Việc ngừng, giảm mức cung cấp điện do người bán được áp dụng trong các trường hợp sau:
 • Không có trường hợp khẩn cấp

Đối với trường hợp không khẩn cấp

– Ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch của bên bán điện khi: có nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, xây lắp các công trình điện, điều hòa. Sẽ hạn chế phụ tải do thiếu điện và các nhu cầu khác theo kế hoạch được thông báo.
– Ngừng cấp điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình.
– Ngừng, giảm mức cung cấp điện theo yêu cầu của bên mua điện.

Trường hợp khẩn cấp

– Do có sự cố xảy ra trên lưới điện cấp điện cho bên mua điện; sự cố trong hệ thống điện gây mất điện mà bên bán điện không kiểm soát được.
– Có nguy cơ gây sự cố, mất an toàn nghiêm trọng cho người, thiết bị và hệ thống điện.
– Do hệ thống điện thiếu công suất dẫn đến đe dọa sự an toàn của hệ thống điện.

Do sự kiện bất khả kháng.

Ngừng cấp điện do tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện

b)Trong trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện không khẩn cấp, bên bán điện phải thông báo cho khách hàng biết trước thời điểm ngừng, giảm mức cung cấp điện ít nhất 05 ngày.

Mức phí ngừng và cấp điện trở lại (chưa bao gồm thuế GTGT)

Đơn vị: 1.000 đồng

 Từ 0,4 kV trở xuốngTrên 0,4 kV đến 35 kVTrên 35 kV
I. Mức chi phí ngừng và cấp điện cơ sở (M)81222344
II. Đồng bằng   
1. Hộ sinh hoạt81222344
2. Khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt và tổ chức cá nhân yêu cầu ngừng cấp điện   
a) Mức cơ bản (đến 5km)81222344
b) Trên 5km đến 10km93253392
c) Trên 10km đến 20km104284440
d) Trên 20km đến 30km115315489
đ) Trên 30km đến 50km127346537
e) Trên 50km138377585
III. Miền núi   
1. Hộ sinh hoạt81222344
2. Khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt và tổ chức cá nhân yêu cầu ngừng cấp điện   
a) Mức cơ bản (đến 5km)93255396
b) Trên 5km đến 10km106290451
c) Trên 10km đến 20km120326507
d) Trên 20km đến 30km133362562
đ) Trên 30km đến 50km146398617
e) Trên 50km159433673

Mẫu đơn xin lắp đồng hồ điện

 1. Mẫu đơn xin lắp công tơ điện sinh hoạt

2. Mẫu đơn xin lắp đồng hồ điện 3 pha

Với những thon gtin trên thì việc làm đơn để llapws đặt công tơ điện cho gia đình với các mục đích được freedumjunkshun giải thích rõ. Nếu bạn có những thắc mắc gì hãy để lại comment để chúng tôi giải thích cho bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.