10 mẫu xe độ Super Cub ngỡ ngàng vì đẹp

Cub độ phong cách tối giản:

Honda super cub c70 năm 1974
Honda super cub c70 năm 1974

Super Cub độ lấy cảm hứng từ xe Bobber:

Super Cub độ lấy cảm hứng từ xe Bobber
Super Cub độ lấy cảm hứng từ xe Bobber

Super Cub độ phong cách trụi lũi:

Super Cub độ phong cách trụi lũi
Super Cub độ phong cách trụi lũi

Phong cách kì quái:

Phong cách kì quái
Phong cách kì quái

Super Cub độ phong cách đơn giản:

Super Cub độ phong cách đơn giản
Super Cub độ phong cách đơn giản

Cub độ Phong cách Chopers:

Cub độ Phong cách Chopers
Cub độ Phong cách Chopers

Xe Cub độ phong cách đồng nát:

Xe Cub độ phong cách đồng nát
Xe Cub độ phong cách đồng nát

Super Cub độ lấy cảm hứng từ xe 67:

Super Cub độ lấy cảm hứng từ xe 67
Super Cub độ lấy cảm hứng từ xe 67

Xe Cub độ phong cách quân đội:

Xe Cub độ phong cách quân đội
Xe Cub độ phong cách quân đội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *